/5

bài điều chế oxi- phản ứng phân hủy

Upload: NguyenThiDuyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2642|Tải về: 12

Tiết: 41 Bài 27: ĐIỀU CHẾ OXI. PHẢN ỨNG PHÂN HỦYA. MỤC TIÊU1.Kiến thức: Học sinh biết:-Phương pháp điều chế, thu khí oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.-Phản ứng phân hủy là gì và lấy ví dụ minh họa.-Củng cố khái niệm chất xúc tác, biết giải thích vì sao MnO2 được gọi là chất xúc tác tr

[Ẩn quảng cáo]