Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/14

bài định lý ta-lét trong tam giác

Lượt xem:733|Tải về:0|Số trang:14 | Ngày upload:18/07/2013

Thứ 3 ngày 14 tháng 4 năm 2009 Hình học lớp 8 Tiết : 37 Người Thực Hiện: Đặng Thị Thanh Hương Chương III-TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG §1. Định lí Ta-lét trong tam giác A.MỤC TIÊU Học sinh nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng. Học sinh nắm vững định nghĩa về đoạn thẳng tỉ lệ. Học sinh cần nắm vững nội dung của định lí ta-let(thuận), vận dụng địng lí vào việc tìm ra các tỉ số bằng nhau trên hình vẽ trong sgk. B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV:Giáo án điện tử, đồ dùng dạy học. HS:chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Chương III-TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG §1. Định lí Ta-lét trong tam giác. Định lí Ta-lét cho ta biết thêm điều gì mới lạ ? Hai hình trên có hình dạng giốngnhau nhưng kích thước lại khác nhau.Ta gọi đó là hai hình đồng dạng trong thực tế ta cũng gặp rất nhiều hình đồng dạng như vậy chươngnày ta chỉ xét đến tam giác đồng dạng mà cơ sở của nó là định lí Ta-lét. 1.Tỉ số của hai đoạn thẳng ở lớp 6, ta đã nói đến tỉ số của hai số. Đối với hai đoạn thẳng, ta cũng có khái niêm về tỉ số. tỉ số của hai đoạn thẳng là gì? tỉ số của hai đoạn thẳng là gì? Nhận xét gì về đơn vị đo của ABvàCD; EFvàMN? ABvàCD có cùng đơn vị đo. EFvàMN có cùng đơn vị đo. Ví dụ. Nếu AB=300cm, CD=400cm thì Nếu AB=3m, CD=4m thì Nhận xét gì về đơn vị đo và tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD? Chú ý. Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo Hãy tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD? Cho: AB=60cm; CD=1,5dm Cho:AB=1m; CD=20dm 2. Đoạn thẳng tỉ lệ 3. Định lí Ta-lét trong tam giác ?3 Nhận xét gì về B’C’ và BC B’C’//BC So sánh các tỉ số: Hình 3 Các đường kẻ ngang là các đường thẳng song song cách đều. Hãy lấy một đoạn chắn trên mỗi cạnh làm đơn vị đo độ dài các đoạn thẳng trên mỗi cạnh đó rồi tímh từng tỉ số đã nêu ở trên A B C B’ C’ a Sau khi hoàn thành xong ?3 rút ra kết luận gì ? Hình 3 B’C’//BC A B C B’ C’ a KL Hãy nêu giả thiết và kết luận của định lí Điều kiện nào ta có thể áp dụng định lí Ta-lét Nếu có một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì ta có thể áp dung định lí Ta-lét Giải: Vì MN//EF, theo định lí Ta-lét ta có: Ví dụ 2. Tính độ dài x trong hình4. MN//EF Hình 4 4 6,5 x 2 Giải Vì DE và BA cùng vuông góc với CA Nên DE//BA, theo định lí Ta-lét ta có: Suy ra: b) 4. Luyện tập 5. Hướng dẫn về nhà Hướng dẫn bài 4/59 SGK Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức để giải bài tập 4 Về nhà cần học thuộc định lí Ta-lét . Làm bài tập số 1,2,3,4,5b trang 58, 59 SGK. Đọc trước bài định lí đảo và hệ quả của định lí Ta lét. Bài Học Kết Thúc Mời Các Em Nghỉ