Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài dự thi phòng chống tham những

Lượt xem:1768|Tải về:22|Số trang:9 | Ngày upload:09/11/2012

Bài dự thiTìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũngVà thực hành tiết kiệm chống lãng phíCâu 1: Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu chương, điều?Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào? Có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu chương, điều?Trả lời:Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua tại phiên họp ngày 29 tháng 11 năm 2005, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2006, thay thế Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng năm 1998 Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm 8 chương, 92 điều.Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá Xi, kỳ họp thứ 8 thông qua tại phiên họp ngày 29 tháng 11 năm 2005,...