Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài dự thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lý Tự Trọng

Lượt xem:6016|Tải về:146|Số trang:7 | Ngày upload:09/11/2012

Bài dự thi: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của anh hùng Lý Tự Trọng. Họ và tên: Nguyễn Viết Cương Đơn vị : Trường THCS Phúc Đồng - Hương khê - Hà Tĩnh.Câu 1: Trình bày tóm tắt những hiểu biết về cuộc đời và sự nghiêp cách mạng của Lý Tự Trọng.Trả lời: Hà Tĩnh -Vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nơi sinh ra nhiều danh nhân cho đất nước, nhiều chiến sỹ xuất sẵc cho cách mạng nước ta tiêu biểu như đồng chí Trần Phú- Tổng bí thư đầu tiên của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập cùng nhiều danh nhân văn hoá khác. Nơi đây cũng chính là quê hương của người đoàn viên thanh niên cách mạng đầu tiên -chiến sỹ cách mạng xuất sắc: Lý Tự Trọng. Lý Tự Trọng tên thật là Lê Hữu Trọng - con trai cụ Lê Khoan (tức Lê Hữu...