/3

Bài giảng Ankin

Upload: NgocAnh.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 206|Tải về: 1

Nội dung Hoạt động của giáo viên  Bài 43 ANKIN Hoạt động 1: Vào bài -GV: Ở các bài học trước, chúng ta đã được tìm hiểu về hiểu về hidrocacbon không no, trong phân tử có chứa liên kết đôi. Bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu một hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có chứa liên kết

[Ẩn quảng cáo]