/40

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Upload: LeThiLien.dokovn|Ngày: 04/03/2013|Lượt xem: 477|Tải về: 3

Khi học xong phần này học viên sẽ tiếp thu được những kết quả học tập sau: o Xác định được nội dung công tác bảo hộ lao động gồm ba phần chủ yếu là: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động o Hiểu được ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao độn

[Ẩn quảng cáo]