Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/40

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Khi học xong phần này học viên sẽ tiếp thu được những kết quả học tập sau: o Xác định được nội dung công tác bảo hộ lao động gồm ba phần chủ yếu là: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động o Hiểu được ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao độn

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:140|Tải về:2|Số trang:40

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: