Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/40

Bài giảng Đại cương công tác bảo hộ lao động

Lượt xem:295|Tải về:3|Số trang:40 | Ngày upload:04/03/2013

Khi học xong phần này học viên sẽ tiếp thu được những kết quả học tập sau: o Xác định được nội dung công tác bảo hộ lao động gồm ba phần chủ yếu là: kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, các chính sách, chế độ bảo hộ lao động o Hiểu được ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao độn