DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/122

bai giang dia 10

Upload: TuyetNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 134|Tải về: 0

PHẦN MỘT - ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Ngày soạn:........................... Ngày dạy: ............................. Tiết PPCT: ....................... CHƯƠNG I. BẢN ĐỒ BÀI 1: CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢN MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1.Ve kien thuc -Hiểu được vì sao cần có các ph