Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/103

Bài giảng Hệ thống công trình xử lý nước thải

Lượt xem:227|Tải về:8|Số trang:103 | Ngày upload:11/08/2012

Con người là một trong các sinh vật sống trong tự nhiên và là một phần của hệ sinh thái môi trường Các hoạt động của con người ngày càng tác động đến môi trường sống càng rõ rệt Nước thải từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt đang là một trong các nguy cơ làm ô nhiễm và hủy hoạt môi trường sống Việc hạn chế và ngăn chận ô nhiễm do nước thải là một trong các yêu cầu quan trọng của kỹ thuật môi trường Bài giảng môn học CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI này dành cho các sinh viên chuyên ngành Kỹ t