Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

THS VŨ HẢI YẾN

Bảo vệ môi trường trong xây dựng.

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về môi trường

Chương 2: Các thành phần cơ bản của môi trường

Chuyên đề 1: Thoát nước và bài toàn về hạ tầng đô thị

Chuyên đề 2: Tác động của xây dựng đến môi trường

Chuyên đề 3: Công nghệ xử lý nước thải

Chuyên đề 4: Công nghệ xử lý chất thải rắn

Chuyên đề 5: Xử lý ô nhiễm không khí

Chuyên đề 6: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động xây dựng chung cư - thương mại

Bài giảng Môi trường trong xây dựng

Bài giảng Môi trường trong xây dựng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:101|Tải về:3|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: