Bài giảng Môi trường trong xây dựng

Upload: NguyenHoaiDung.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 267|Tải về: 4

Bài giảng Môi trường trong xây dựng

THS VŨ HẢI YẾN

Bảo vệ môi trường trong xây dựng.

Chương 1: Các vấn đề cơ bản về môi trường

Chương 2: Các thành phần cơ bản của môi trường

Chuyên đề 1: Thoát nước và bài toàn về hạ tầng đô thị

Chuyên đề 2: Tác động của xây dựng đến môi trường

Chuyên đề 3: Công nghệ xử lý nước thải

Chuyên đề 4: Công nghệ xử lý chất thải rắn

Chuyên đề 5: Xử lý ô nhiễm không khí

Chuyên đề 6: Đánh giá tác động môi trường của hoạt động xây dựng chung cư - thương mại

[Ẩn quảng cáo]