/16

Bài giảng môn sinh học THCS :

Upload: NguyenKhanh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 293|Tải về: 0

Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu những điểm cấu tạo ngòai và tập tính của bộ Gặm nhấm thích nghi với chế độ gặm nhấm thức ăn? D.ÁN - Răng cửa lớn luôn mọc dài - Răng sắc nhọn thiếu răng nanh - Di chuyển nhanh Tiếp theo các bộ thú đã học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thú Móng guốc như lợn, hươu, bò, tê giác , ngựa, voi...Các lòai này có cơ thể đặc biệt chân được cấu tạo thích nghi với tập tính di chuyển nhanh. Còn thú Linh trưởng như khỉ, vượn, lại có chân thích nghi với sự cầm, nắm, leo trèo. Bài 51 ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TIẾP) CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG I. Bộ Móng guốc II. Bộ Linh trưởng III. Đặc điểm chung của thú. IV.Vai trò của thú Thú Móng guốc số lượng lớn, gồm các thú có kích thước lớn. Thú Móng guốc gồm có ba bộ: bộ Guốc chẵn, bộ Guốc lẻ, bộ Voi Móng của thú Guốc chẵn( số ngón chân chẵn) Móng của thú Guốc lẻ ( số lượng ngón chân là lẻ) Hãy nêu các đặc điểm về chi của thú Móng guốc ? Lưu ý : các thú được gọi là thú Móng guốc vì móng có guốc bao bọc bên ngòai. Một số đại diện D. án II. Bộ Linh trưởng Hãy tìm đặc điểm cơ bản của bộ Linh trưởng? D.ÁN III. Đặc điểm chung của thú. Qua các đại diện đã học của lớp thú,các bộ thú đã học. Tìm những đặc điểm chung của lớp Thú D.ÁN IV.Vai trò của thú Trong thực tế thú có vai trò gì với đời sống con người? Dáp án Bộ Móng guốc có số ngón chân tiêu giảm , đốt cuối mỗi ngón có sừng bao gọi là guốc. Bộ Móng guốc di chuyển nhanh Đặc điểm: - Đi bằng bàn chân, bàn chân và bàn tay đều có năm ngón. - Ngón cái đối diện với lại các ngón khác thích nghi với sự cầm nắm. Đặc điểm chung: - Là động vật có xương sống có tổ chức cao nhất - Đẻ con và nuôi con bằng sữa - Có bộ lông mao bao phủ - -- Răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm - Tim có bốn ngăn là động vật hằng nhiệt Vai trò: Cung cấp thực phẩm, sức cày kéo, làm đồ mĩ nghệ và tiêu diệt gặm nhấm, làm thuốc chữa bệnh. Vì vậy con người cần bảo vệ chúng