/76

bài giảng toán đại lớp 7

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 586|Tải về: 7

Ngày soạn: / /20Ngày dạy: / / 20CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰCTiết 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈA. MỤC TIÊU: * Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa các tập hợp số NZQ. - Học sinh biết b

[Ẩn quảng cáo]