Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/76

bài giảng toán đại lớp 7

Lượt xem:361|Tải về:5|Số trang:76 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày soạn: / /20Ngày dạy: / / 20CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰCTiết 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈA. MỤC TIÊU: * Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ. Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa các tập hợp số NZQ. - Học sinh biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số hữu tỉ trên trục số và biết so sánh hai số hữu tỉ.* Kỹ năng: - Rèn kỹ năng nhận biết, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và kỹ năng so sánh hai số hữu tỉ. - Rèn kỹ năng trình bày bài toán.* Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, tích cực, tư duy, sáng tạo trong học tập.B. PHƯƠNG PHÁP: Nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm nhỏ.C. CHUẨN BỊ: GV: Giáo án, SGK, HS: Ôn...