/4

Bài hát Đi cắt lúa

Upload: ManhNgoVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1339|Tải về: 2

Ngày soạn: 28/12/2009Ngày dạy: 29/12/2009Tuần 20 - tiết 19. Học Hát: Đi cắt lúa Dân ca Hrê (Dân ca Tây Nguyên) Nhạc lí: Sơ lược về quãngI. Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát đi cắt lúa. - Qua nội dung bài hát hướng các em đến tình cảm yêu mến người lao động, yêu quê hương đất nước.-

[Ẩn quảng cáo]