/1

bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so

Upload: LiGiangLi.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 401|Tải về: 1

Trường THCS Thủ Khoa Huân Lớp 8A…… Họ và tên:…………………………….  Châu Đốc, ngày ………tháng 9 năm 2008 Kiểm tra 15 phút Môn Đại số 8   ĐIỂM   LỜI PHÊ      A/ TRẮC NGHIỆM( 4 điểm) Câu 1: Kết quả của tích là ? A. B. C. D. Câu 2: Kết quả của tích là ? A. C. B. D.

[Ẩn quảng cáo]