/2

bai kiem tra cuoi hoc ki II - lop 3

Upload: NhungVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 133|Tải về: 0

Họ và tên: ………………………………………………Lớp 3.. Ôn tập toán Bài 1. Viết số con thiếu vào chỗ chấm Số liền trước Số ở giữa Số liền sau ……………. 78 090 …….……………… 16 700 ………………… …………………… ………………… 25 000 …………………….  …………………… …………………… 78 090  Bài 2: Nối ( với số thích hợp 89 156 + 10 256 ( 98 516 39 731 ( 69 713 + 10 30 000 ( 29 000 + 1 000 Bài 3. Nối phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B: A B A B 4865 : 5 1377 1183 x 4 8036 2484 : 4 65 052 2009 x 4 9904 9639 : 7 973 62142 - 45 656 4732 45 263 + 19789 621 10 000 - 96 18486  Bài 4; Tính giá trị của biểu thức a, 65 123 - 3636 : 4 b, (65 123 - 3636) : 3                                                                                                                                Bài 5 Cho hình vuông có diện tích 100cm2 .Tính chu vi hình vuông đó.                                                                                                                                                                                                                     Bài 6 Tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của Nam. Tuổi của ông gấp 6 lần tuổi của Nam. Ông hơn bố Nam 24 tuổi. Hỏi Ba bao nhiêu tuổi?