/4

Bài KT Hoá 9 tiết 46 (Có ma trận)

Upload: TuyenNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 259|Tải về: 0

Ma trận đề kiểm tra hoá 9 tiết 45 Nội dung Mức độ Trọng số  Biết Hiểu Vận dụng  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  Tính chất của Clo  1  1   0,5đ  0,5đ Cacbon và oxit của cacbon  1 1 1 2 5   0,5 0,5đ 0,5đ 3đ 4,5đ Axit cacbonic và muối cac

[Ẩn quảng cáo]