Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bài Pha chế dung dịch ( 2 tiết)

Lượt xem:2121|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

GIÁO ÁN HÓA HỌC 8Tuần 33 Ngày soạn: 13/4/2009Tiết 65 Ngày dạy : Bài 43: PHA CHẾ DUNG DỊCH (tiếp theo)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Giúp HS:- Biết cách tính toán để pha loãng dd theo nồng độ cho trước.- Bước đầu làm quen với việc pha loãng 1 dd với những dụng cụ và hóa chất đơn giãn có sẵn trong phòng thí nghiệm.2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng pha chế hóa chất.3. Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức yêu thích môn học.II. CHẨN BỊ :- GVCB: Dụng cụ: cân, cốc thủy tinh có vạch, ống đong, đũa thủy tinh. Hóa chất: MgSO4 khan, NaCl và nước cất.- HSCB: Ôn lại kiến thức về nồng độ dung dịch.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :Ổn định lớp:Kiểm tra bài cũ:Mở bài: Làm thế nào để pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước?Các hoạt động:a. Hoạt động 1: II. Cách pha loãng 1 dung dịch theo...