/2

BAI PHAT BIEU CAM TUONG LOP DANG VIEN MOI

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4294|Tải về: 17

Kính thưa: ..... ..... Hôm nay, trong không khí long trọng của buổi lễ Tổng kết lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới khoá 1 năm 2010, tôi vinh dự được đại diện cho toàn thể lớp, xin được phát biểu đôi lời cảm tưởng. Qua thời gian học tập bồi dưỡng , được sự quan tâm, tận trình truyền giảng của các thầy giáo về các chuyên đề lý luận chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục, an ninh quốc phòng, tình hình trong nước và thế giới... Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành...