/2

Bài phát biẻu chia tay

Upload: VukhungTran.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1255|Tải về: 5

BÀI PHÁT BIỂU CHIA TAY ĐỒNG NGHIỆPKính thưa các đồng chí:+ Đ/c Lê Văn Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường+ Đ/c Lô Thị Huyền - P. Hiệu trưởng+ Các đ/c Lãnh đạo xã Ngọc ĐộngKính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí đồng nghiệp.Hôm nay ngày 7/10/2011, trong không khí phấn khởi được đón chào c

[Ẩn quảng cáo]