/1

BAI PHÁT BIÊU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 967|Tải về: 2

Bài phát biểu khai mạcđại hội đại chi đoàn 10C trung tâm gdtxnhiệm kỳ 2010 – 2011 - Kính thưa các quý vị dại biểu! - Kính thưa toàn thể các đồng chí ĐVTN! Thực hiện công tác đoàn và hội LHTN năm học 2010 – 2011 hôm nay được sự nhất trí của BGĐ, BCH Đoàn và Hội LHTN TTGDTX chi Đoàn 10C long trọng tổ

[Ẩn quảng cáo]