/2

Bài phát thanh tuyên truyền Măng non số 4,5

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 719|Tải về: 3

HỘI ĐỒNG ĐỘI TÂN HIỆPLIÊN ĐỘI THCS TÂN HIỆP A5 Số 05 / 2010- LĐ.THA5ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINHTân Hiệp a, ngày 15 tháng 10 năm 2010Bài phát thanh tuyên truyền Măng non – số 2 tháng 10 năm 2010 Thực hiện : Đội tuyên truyền Măng non chi đội 8b Xin chào các thầy, cô giáo; chào tất cả cá

[Ẩn quảng cáo]