/11

Bài soạn Tổng kết từ vựng 9 có sáng tạo

Upload: HoangvietLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2609|Tải về: 11

Tiết 49:I- Mục tiêu cần đạt : Giúp học sinh - Nắm vững hơn, sâu hơn & biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9:như từ mượn,từ Hán Việt ,thuật ngữ,sự phát ttriển của từ vựng,các hình thức trau dồi vốn từ.-Rèn kĩ năng tổng hợp khái quát về các hiện tượng ngôn ngữII.Chuẩn bị:

[Ẩn quảng cáo]