/3

bài tập anken

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1552|Tải về: 23

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí  =  thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím (KMn) thì khối lượng bình tăng là khối lượng anken tham gia phản ứng3,khi viết đồng phân của chất có dạng 

[Ẩn quảng cáo]