/3

bài tập anken

Upload: DoanThuyNhung.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1187|Tải về: 23

BÀI TẬP ANKENI, CÁC CHÚ Ý KHI GIẢI TOÁN1,khi đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon X mà số mol khí  =  thì kết luận chất ban đầu có dạng 2, cho anken X qua dung dịch nước brom,dung dịch thuốc tím (KMn) thì khối lượng bình tăng là khối lượng anken tham gia phản ứng3,khi viết đồng phân của chất có dạng 

Xem thêm: bài tập anken
[Ẩn quảng cáo]