/2

bai tap boi duong hoc sinh gioi toan lop 8

Upload: HuyenLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 649|Tải về: 3

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8 (Bài toán khác) 1/ Có số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức: 15x2 - 7y2 = 9 không? 2/ Tìm số tự nhiên biết rằng nếu ta bỏ đi ba chữ số cuối cùng của số đó thì ta được một số mới mà lập phương của nó bằng chính số cần tìm 3/ Tìm n: n+S(n)=1982. Với S(n) là tổng các chữ số c

[Ẩn quảng cáo]