/2

Bai tap cap so cong

Upload: ThuongLe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 221|Tải về: 0

Cấp số cộng 1/ Tìm và d biết (đs 1 , d =3). 2/ Viết sáu số xen gữa hai số 3 và 24 để được một cấp số cộng có tám số hạng.Tính tổng các số hạng của cấp số này. Hd: 3 , 24 ( d=3 ( S8 = 108. 3/ Viết năm số hạng xen giữa hai số 25 và 1 để được một cấp số cộng có 7 số hạng. Số hạng thứ 50 của cấp số này là bao nhiêu? Hd: 25, d = - 4 => u50 = -171. 4/ Cho ba số a, b, c lập thành một cấp số cộng. CMR: 5/ Cho ba số lập thành một cấp số cộng có công sai CMR: Ba số