/3

Bài tập câu so sánh

Upload: VuDuyTuyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1214|Tải về: 72

I. Hoàn thành các câu so sánh sau: 1. so sánh ngang bằng. a. Mary/tall/her brother. _______________________________________________ b. A lemon/not sweet/ an orange. _______________________________________________ c. A donkey/not big/ a horse. _______________________________________________ d. Thi

[Ẩn quảng cáo]