/6

bai tap cau tao nguyen tu- nang cao

Upload: GomenasaiHD.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 341|Tải về: 2

DẠNG I: Bài toan về số proton , notron , electron Bài 1: Nguyên tử của mot nguyên tố A có tổng số hat proton, nơtron, electron la 48, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang đien.Viết cau  hình electron cua  nguyen  tử nguyen  to A. Xác định  vị trí  cua  A trong  bang  he thống tuần

[Ẩn quảng cáo]