/5

bai tap chuong dong luc hoc chat diem lop 10

Upload: NhokRuaTiny.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 499|Tải về: 0

BÀI TẬP VẬT LÝ 10NC ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1: Biết  và F1 = F2 = N và góc giữa  và  bằng 300. Độ lớn của hợp lực  và góc giữa  với  bằng bao nhiêu? (Đs: 15N và 600) Bài 2: Tác dụng một lực lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt

[Ẩn quảng cáo]