/9

bai tap chuong Nito

Upload: MatBuon.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 1608|Tải về: 29

Chương 2: NITO – PHOTPHO 1. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi đk nếu có). a) N2 NH3 NO NO2 HNO3 KNO3 b) NH3 HCl NH4Cl NH3 Cu Cu(NO3)2 c) Khí Add A B Khí A C D + H2O t0 2. Hoàn thành các phương trình phả

[Ẩn quảng cáo]