/3

bài tập có lời giải và kinh nghiệm ... CÁC CHẤT VÔ CƠ

Upload: TrucPham.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 459|Tải về: 3

Nhận biết chất vô cơ Quỳ tím được dùng trong hóa học để thử độ pH của các chất từ đó nhận biết các dd +dd trung tính:quỳ tím không đổi màu +dd axit :quỳ tím hóa đỏ +dd bazo:quỳ tím hóa xanh Muối + Muối trung tính (NaCl, Na2SO4,...): quỳ tím không đổi màu + Muối axit (FeCl2, AlCl3,...): Quỳ tím hóa

[Ẩn quảng cáo]