/3

Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 309|Tải về: 11

Bài tập về Đại lượng tỉ lệ thuận- Đại lượng tỉ lệ nghịch. Bài 1: Tìm hai số x; y biết x; y tỉ lệ thuận với 3; 4 và x + y = 14. Tìm hai số a; b biết a; b tỉ lệ thuận với 7; 9 và 3a – 2b = 30. Tìm ba số x; y; z biết x; y; z tỉ lệ thuận với 3; 4; 5 và x – y + z = 20. Tìm ba số a; b; c biết a; b; c tỉ lệ thuận với 4; 7; 10 và 2a + 3b + 4c = 69. Bài 2: Chia số 99 thành ba phần tỉ lệ thuận với 2; 3; 4. Chia số 285 thành ba phần tỉ lệ thuận với 3; 5; 7. Chia số 494 thành bốn phần tỉ lệ thuận với 7; 11; 13; 25. Chia 465 kg gạo thành bốn phần tỉ lệ thuận với 4; 7; 8; 12. Bài 3: Chia 18 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 3; 4; 6. Chia 180 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 6; 10; 15. Cho tam giác có ba cạnh tỉ lệ thuận với 5; 13; 12 và chu vi là 156 mét. Tìm độ dài ba cạnh của tam giác đó. Tìm độ dài ba cạnh của một tam giác biết chu vi của nó bằng 52 cm và ba cạnh tỉ lệ nghịch với 8; 9; 12. Bài 4: Cho (ABC có số đo ba góc  tỉ lệ thuận với 3; 11; 16. Tìm số đo các góc của (ABC. Cho (ABC có số đo ba góc  tỉ lệ nghịch với 15; 16; 48. Tìm số đo các góc của (ABC. Cho (ABC có số đo ba góc  tỉ lệ thuận với 5; 7; 8. Tìm số đo các góc của (ABC. Cho (ABC có số đo ba góc  tỉ lệ nghịch với 4; 4; 3. Tìm số đo các góc của (ABC. Bài 5: Ba đơn vị góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị góp bao nhiêu tiền, biết tổng số vốn góp được là 12 tỉ đồng? Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 7; 8; 9. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 720 triệu đồng và chia theo tỉ lệ góp vốn? Tìm ba số a; b; c biết rằng a + b + c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ thuận với 4 và 3. Tìm ba số a; b; c biết rằng 2a + 3b - 4c = 100; a và b tỉ lệ nghịch với 3 và 2; b và c tỉ lệ nghịch với 3 và 2. Bài 6: Cho hình chữ nhật có diện tích là 33,75 cm2. Biết chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tỉ lệ với 5 và 3. Tính chu vi hình chữ nhật. Cho biết 12 công nhân xây một căn nhà trong 96 ngày thì xong. Hỏi nếu có 18 công nhân thì xây căn nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Biết rằng năng suất làm việc của các công nhân là như nhau). Tính số học sinh lớp 7A và 7B biết lớp 7A nhiều hơn lớp 7B là 7 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và 7B là 7:6. Số học sinh khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ nghịch với 6; 8; 9; 12. Tính số học sinh mỗi khối biết tổng số học sinh bốn khối là 700. Bài 7: Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h thì mất 6 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 30 km/h thì mất bao nhiêu thời gian? Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 72 km/h thì mất 5 giờ. Hỏi nếu ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 60 km/h thì mất bao nhiêu thời gian? Một đội công nhân làm đường lúc đầu dự định làm xong một con đường trong 30 ngày. Nhưng sau đó đội bị giảm đi 10 công nhân nên đã hoàn thành con đường trong 40 ngày. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân? (biết rằng năng suất mỗi công nhân là như nhau). Một đội công nhân xây dựng lúc đầu dự định xây xong một căn nhà trong 20 ngày. Nhưng sau đó đội bị giảm đi 20 người nên đã hoàn thành trễ hơn dự định 10 ngày. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu công nhân? (biết rằng năng suất mỗi công nhân là như nhau). Bài 8: Biết 5 lít nước biển chứa 160g muối, Hỏi muốn