/3

Bài tập đại lượng tỉ lệ thuận

Upload: LinhBigBig.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 643|Tải về: 16

Bài tập về Đại lượng tỉ lệ thuận- Đại lượng tỉ lệ nghịch. Bài 1: Tìm hai số x; y biết x; y tỉ lệ thuận với 3; 4 và x + y = 14. Tìm hai số a; b biết a; b tỉ lệ thuận với 7; 9 và 3a – 2b = 30. Tìm ba số x; y; z biết x; y; z tỉ lệ thuận với 3; 4; 5 và x – y + z = 20. Tìm ba số a; b; c biết a; b; c tỉ

[Ẩn quảng cáo]