/3

Bài tập dãy số(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)

Upload: VivienneVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 396|Tải về: 2

DÃY SỐ A/ LÝ THUYẾT : 1)Định nghĩa : Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số ) .Kí hiệu : u : N*  R n u(n) . Người ta thường viết dãy số dưới dạng khai triển : u1 , u2 , u3 , u4 , ……,un

[Ẩn quảng cáo]