/4

Bài tập: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Upload: LinhNhungLinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1867|Tải về: 5

BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG (Chương trình nâng cao) I. Mục tiêu: + Về kiến thức: - Nắm được điều kiện để đường thẳng vuông góc với mp - CM thành thành thạo đường thẳng vuông góc với mp. Xác định được góc giữa đường thẳng và mp + Về kỹ năng: -Vận dụng thành thạo điều kiện đường thẳn

[Ẩn quảng cáo]