/3

Bai tap ESTE_LIPIT

Upload: DuongLeVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 511|Tải về: 7

CHƯƠNG 1: ESTER- LIPITCâu 1: Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phận của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hỗn hợp X và Y cần 8,96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ VCO2 : Vhơi H2O = 1 : 1 (đo ở cùng điều kiện). Công thức đơn giản của X và Y:A. C2H4O B. C3H6O C. C4H8O D.

[Ẩn quảng cáo]