/3

Bài tập hình chiếu phối cảnh

Upload: LeSon.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2864|Tải về: 38

BÀI TẬP HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNHBài tập: Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng 2 hình chiếu vuông góc (hình a) Hình a 1- Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọ điểm tụ F/ - Vẽ hình chiếu đứng của vật thể - Nối các đỉnh của hình chiếu đứng vừa vẽ với điểm tụ -Xác định chiều rộng, nối lại - Xoá nét thừa, tô đậm hoàn thành2- Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ - Vẽ đường chân trời tt - Chọn 2 điểm tụ G/ và F/ - Vẽ cạnh gần nhất - Nối 2 đỉnh của đoạn thẳng vừa dựng với các điểm tụ G/ và F/ - Chọn chiều dài, rộng, nối lại-Tẩy xoá nét thừa, tô đậm...