/9

Bài tập hình học 9

Upload: TrinhCherry.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 443|Tải về: 0

Bài 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến xBx’ , gọi C, D là hai điểm nằm trên đường tròn và ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là AB, Tia AC cắt Bx tại M, tia AD cắt Bx’ tại N. a) Chứng minh: Δ ADC ~ Δ AMN. b) Chứng minh: tứ giác MNDC nội tiếp. c) Chứng mi

[Ẩn quảng cáo]