/32

BAI TAP HINH KHONG GIAN TONG HOP(HAY)

Upload: WookieBon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 217|Tải về: 0

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN I/ Các công thức thể tích của khối đa diện: 1. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ: V= B.h với    Thể tích khối hộp chữ nhật: V = a.b.c với a,b,c là ba kích thước Thể tích khối lập phương: V = a3 với a là độ dài cạnh 

[Ẩn quảng cáo]