/8

bai tap kim loai

Upload: DuongLeVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 372|Tải về: 0

A. Thực hiện các chuỗi phản ứng sau: Canxi → Canxi oxit → Canxi cacbonat → Canxi hiđrô cacbonat → Canxi sunfat. FeCl2 → FeCl3 Fe FeCl3 → FeCl2 Fe(NO3) Fe3O4 → FeONhôm → Nhôm oxit → Nhôm clorua → Nhôm hyđroxit → Kali aluminat.Nhôm → Nhôm oxit → Nhôm clorua → Nhôm hyđroxit → Nhôm oxit → Natri alumina

[Ẩn quảng cáo]