/56

Bài tập lịch sử lớp 8

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 510|Tải về: 5

MÃ ĐỀ: In thu-001 MÔN:LỊCH SỬ 8,HỌC KỲ 1 Thời gian làm bài: phútPhần I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 1. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời cho câu hỏi sau:Tình hình kinh tế nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng như thế nào? A. Nông nghiệp cải tiến B. Nông nghiệp hiện đại C. Nông nghiệp lạc hậu D. Nông nghiệp phát triểnCâu 2. Hãy chọn phương án trả lời đúng (trong các phương án A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Khi tấn công đồi Mông-Mác tại sao chi-e thua ? A. Nhân dân kịp thời hỗ trợ quốc dân quân B. Binh lính của chi-e ngả về phía nhân dân C. Câu A và B đúng D. Câu A và B sai.Câu 3. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau: Người...