/56

Bài tập lịch sử lớp 8

Upload: SuSu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 906|Tải về: 5

MÃ ĐỀ: In thu-001 MÔN:LỊCH SỬ 8,HỌC KỲ 1 Thời gian làm bài: phútPhần I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 1. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời cho câu hỏi sau:Tình hình kinh tế nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng như thế nào? A. Nông nghiệp cải tiến B. Nông nghiệp hiện đại C. Nông n

[Ẩn quảng cáo]