/4

Bài tập máy tính casio - Dạng ... số lượng giác

Upload: NoBiVuiVe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 343|Tải về: 3

Dạng toán tỉ số lượng giác. I. Kiến thức cơ bản. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc , kí hiệu là sin Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là côsin của góc , kí hiệu là cos Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc , kí hiệu là tg hoặc tan Tỉ số giữa

[Ẩn quảng cáo]