/17

Bài tập môn Luật tố tụng hình sự

Upload: EliseMiu.dokovn|Ngày: 26/03/2014|Lượt xem: 703|Tải về: 27

LỜI MỞ ĐẤU. NỘI DUNG. I. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO:. 1. Địa vị pháp lý của bị can:.

[Ẩn quảng cáo]