/4

Bai tap mu & loga(LTDH)

Upload: NguyenMinhChi.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 351|Tải về: 1

A: Phương trình Mũ. I. Dạng cơ bản: af(x) = a(x). Đặc biệt : af(x) = 1. II. Phương pháp giải: III. Các bài tập vận dụng: 1/ 5x + 5x+1+5x+2 = 3x +3x+3 -3x+1. 2/ 3/ 4/ 6.9x -13.6x+6.4x=0 5/ 6/ 7/ 8/ 2x+2x-1+2x-2=3x-3x-1+3x-2. 9/ 3

[Ẩn quảng cáo]