/13

Bài tập nâng cao hình học 8

Upload: RauCold.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 399|Tải về: 0

TỨ GIÁC 1.Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc A; B; C; D tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10. a/ Tính số đo các góc của tứ giác ABCD. b/ Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và góc AFB cắt nhau ở O. Phân giác của góc AFB

[Ẩn quảng cáo]