/7

BAI TAP NHI THUC NIUTON

Upload: NguyenKhanh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 610|Tải về: 3

Bài tập về đại số tổ hợp: Quy tác cộng, Quy tắc nhân: 1. Một trường phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. Thành lập một đoàn gồm hai người sao cho có một học sinh chuyên toán và một học sinh chuyên tin. Hỏi có bao nhiêu cách lập một đoàn như trên? 2. Từ các số 1,2,3,4,5,6,

[Ẩn quảng cáo]