/2

Bài tập nhóm IA, IIA

Upload: DuongLeVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 802|Tải về: 2

KIM NHÓM IA VÀ IIA Dạng 1: Xác định tên kim loại dựa vào tính chất của chúng1; 3,6 agm hỗn hợp kim loại gồm Kali và một kim loại kiềm A tác dụng hết với nước cho 22,4 lit khí ở 00C và 0,5 atm .. Tìm A?2; Khi điện phân 25,98 gam iotdua của một kim loại X nóng chảy thì được 12,69 gam iot. Tìm công thứ

[Ẩn quảng cáo]