/3

Bài tập ôn tập Toan 9_HKI

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 235|Tải về: 1

BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN TOÁN 9 - HỌC KỲ I ↳PHẦN ĐẠI SỐ Bài 1 : a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất sau đồng biến : y = (2m + 1)x + 2 b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất sau nghịch biến : y = (3 – k)x + 5 Bài 2 : Với những giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số : y

[Ẩn quảng cáo]