/4

BÀI TẬP ÔN TẬP UNIT 7 LỚP 9

Upload: LuiThui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 505|Tải về: 3

Unit 7: Saving Energy Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp của từ trong cột B. Cột A Cột B Bài làm  crack receipt   solar gather   consumer not together or joined to something else   appliance someone who buys & uses goods and services   recent happening or starting a sh

[Ẩn quảng cáo]