/1

bai tap phuong trinh duong thang

Upload: PhuQuocMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 459|Tải về: 2

Bài tập phương trình đường thẳng Bài 1: Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết A(2;3) và 2 đường phân giác trong của tam giác là x-2y-6=0 và x-3y-3=0. Bài 2: Viết phương trình đường thẳng qua M(2;5) và cách đều 2 điểm A(-1;2) và B(5;4) Bài 3: tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng

[Ẩn quảng cáo]