/4

Bài tập số 2 về từ loại

Upload: NguyenThiThuTrang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 556|Tải về: 1

Họ tên GV : …………………………. Bài tập 2 : VỀ TỪ LOẠI Tổ : …….…… TH Số 3 Nam Phước (Trích từ chuyên đề 12/2011 của PGD&ĐT Duy Xuyên)Về từ loại, cần nhớ : a) DT chỉ hiện tượng : biểu thị các hiện tượng tự nhiên (cơn mưa, ánh nắng, tia chớp, ...) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo, niềm hi

[Ẩn quảng cáo]