/4

Bài tập số 2 về từ loại

Upload: NguyenThiThuTrang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 282|Tải về: 0

Họ tên GV : …………………………. Bài tập 2 : VỀ TỪ LOẠI Tổ : …….…… TH Số 3 Nam Phước (Trích từ chuyên đề 12/2011 của PGD&ĐT Duy Xuyên)Về từ loại, cần nhớ : a) DT chỉ hiện tượng : biểu thị các hiện tượng tự nhiên (cơn mưa, ánh nắng, tia chớp, ...) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo, niềm hi vọng, nỗi đau buồn...) - Các ĐT và TT đi kèm : sự, cuộc, nỗi, niềm, cái,... ở phía trước thì tạo thành một danh từ mới (sự hi sinh, cuộc đấu tranh, nỗi nhớ, niềm vui,...): Hãy cho biết : “Cơn” hay “cơn mưa” là danh từ ? Nó có phải là một từ ghép không ? Còn cơn gió, làn gió ? b) DT chỉ đơn vị : Ông, vị (vị giám đốc), cô (cô Tấm), cái, bức, tấm, mét, lít, ki-lô-gam, nắm, mớ, đàn, con, cái , chiếc ; cục,...