Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/24

Bài tập thiết lập cây mã Huffman

Lượt xem:1285|Tải về:5|Số trang:24 | Ngày upload:22/02/2013

Bài tập tại lớp  Hãy thiết lập cây mã Huffman cho xâu ký tự sau :  Eerie eyes seen near lake Bài tập tại lớp E 1 i 1 y 1 l 1 k 1 1 r 2 s 2 n 2 a 2 Dấu cách (sp) 4 e 8Bài tập tại lớp E 1 i 1 y 1 l 1 k 1 1 r 2 s 2 n 2 a 2 sp 4 e 8 2Bài tập tại lớp E 1 i 1 y 1 l 1 k 1 1 r 2 s 2 n 2 a 2 sp 4 e 8 2Bài tập tại lớp E 1 i 1 k 1 1 r 2 s 2 n 2 a 2 sp 4 e 8 2 y 1 l 1 2Bài tập tại lớp E 1 i 1 k 1 1 r 2 s 2 n 2 a 2 sp 4 e 8 2 y 1 l 1 2Bài tập tại lớp E 1 i 1 r 2 s 2 n 2 a 2 sp 4 e 8 2 y 1 l 1 2 k 1 1 2Bài