/4

bài tập thực hành địa lí 12

Upload: UyenNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1195|Tải về: 6

Câu 1 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh t (Đơn vị: nghìn tỷ đồng)Năm20002002200420062007Nông-lâm-ngư108,4123,4156,0198,8232,2CN-XD162,2206,2287,6404,7475,4Dịch vụ171,1206,2271,7370,8436,1 (Nguồn niên giám thống kê nhà nước-NXB thống kê-năm 2007)1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng các khu vực kinh tế nước ta thời kỳ 2001-20072. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét.Câu 2: ( 3 điểm)Cho bảng số liệu dưới đây:Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm, năm 2005( Đơn vị: nghìn ha)Cả nướcTrung du và miền núi Bắc BộTây NguyênCây công nghiệp lâu năm1633,691,0634,3Cà phê497,43,3445,4Chè122,580,027,0Cao su482,7-109,4Các cây khác531,07,752,5a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm của Trung du, miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên năm 2005.b. Dựa vào kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích về sự giống nhau và khác nhau...